joi, 6 octombrie 2011

Descrierea proiectului


Numele proiectului: ”Cresterea calitatii pregatirii initiale a elevilor prin dezvoltarea parteneriatului SCOALA-AGENT ECONOMIC”
LLP- LdV/VETPRO/2011/RO/121

În proiect vor participa 14 profesori/maiștri instructori de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” din Târgoviște, cu expertiză profesională obținută prin proiectele PHARE, Leonardo, Comenius, Grundtvig și alte tipuri de activități: elaborare de curriculum, auxiliare curriculare, manuale, standarde de pregătire profesională, formatori cursuri de FPC, coordonarea activității firmelor de exercițiu
Participarea este deschisă și profesorilor de cultură generală care sunt metodiști, formatori, inspectori. 
Principalele nevoi ale benecificiarilor sunt: actualizarea competențelor și a metodelor inovatoare folosite în organizarea, derularea și monitorizarea învățării la locul de muncă în sistemul de învățământ european performant, transferul de metode inovative și bune practici în parteneriatul școală-agent economic (cu un accent deosebit pe bunele practici europene de învățare la locul de muncă în VET). 
STAGIUL de mobilitate se va desfășura în luna MAI 2012.